Sections

Search results

You searched for: (Keywords : )
Records found 1000
Edit search expression
1
Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди
Other title information: тарих фан. фалсафа д-ри дис. : 07.00.07 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-369/2018 Author: Холмуратов , Б. Р. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 170 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
2
"Андижон-37" ғўза навидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш агротехникаси элементларини ишлаб чиқиш (Андижон вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида)
Other title information: қ.-х. фан. фалсафа д-ри дис. : 06.01.01 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-373/2018 Author: Турсунов , Х. О. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 174 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
3
"Саботул ожизин" асарининг манбалари, шарҳлари ва илмий-танқидий матнини комплекс ўрганиш муаммолари
Other title information: филология фан. д-ри дис. : 10.00.10 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-377/2018 Author: Зоҳидов , Р. Ф. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 242 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
4
Инглизча матнларни ўзбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти (содда гаплар мисолида)
Other title information: филология фан. фалсафа д-ри дис. : 10.00.11 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-378/2018 Author: Абдурахмонова , Н. З. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 174 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
5
XX аср иккинчи ярми - XXI аср бошларида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари
Other title information: тарих фан. д-ри дис. : 07.00.01 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-350/2018 Author: Давлетов , С. Р. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Урганч : , 2018. Physical description: 300 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
6
Пахтани тозалаш технологик жараёнига тайёрлаш ва таъминлагични такомиллаштирган ҳолда тозалаш машинаси самарадорлигини ошириш
Other title information: техника фан. фалсафа д-ри дис. : 05.06.02 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-466/2018 Author: Туйчиев , Т. О. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 128 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
7
Ўзбекистон флорасида ўсувчи Scutellaria туркумига оид S. phyllostachya ва S. cordifrons ўсимликларининг иккиламчи метоюолитлари: ажратиш, кимёвий тузилиши ва биологик активлиги
Other title information: кимё фан. фалсафа д-ри дис. : 02.00.10 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-474/2018 Author: Сиддиков , Ғ. У. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Наманган : , 2018. Physical description: 138 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
8
Sorghum almum Parodiнинг турли ўстириш шароитларидаги физиологик ва биокимёвий хусусиятлари
Other title information: биология фан. фалсафа д-ри дис. : 03.00.07 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-475/2018 Author: Авутхонов , Б. С. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 140 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
9
Замонавий шароитда сиёсий етакчи имижининг шаклланиш жараёни
Other title information: сиёсий фан. фалсафа д-ри дис. : 23.00.03 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-495/2018 Author: Қолқанов , Н. Т. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 158 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации
10
Ирригация эрозиясига қарши курашда эгатларда сув сарфи миқдорини ўлчаш мосламаси самарадорлигини аниқлаш
Other title information: қ.-х. фан. фалсафа д-ри дис. : 06.01.02 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: Дис-656/2018 Author: Рахмонов , Р. У. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 154 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Диссертации