Languages

Sections

Search results

You searched for: (Keywords : )
Records found 1000
Edit search expression
1
Органоминерал компонентларни механик-кимёвий модификациялаш йўли билан йўл қопламалари учун деформацион-силжишга бардошли композицион асфальтбетон материалларни ишлаб чиқиш
Other title information: техника фанлари фалсафа докторлик дис. автореферати: 02.00.07 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-834 Author: Махкамов , Д. И. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 48 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
2
Юқори қовушқоқли нефть конларида жадаллашган тарзда суюқлик олиш самарадорлигини ошириш
Other title information: техника фанлари фалсафа докторлик дис. автореферати: 04.00.13 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-921 Author: Қаршиев , А. Х. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 57 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
3
G.BARBADENSE L. Тури маҳаллий ғўза навларининг F1-F2 ўсимликларида морфо-хўжалик белгиларининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги
Other title information: биология фанлари фалсафа докторлик дис. автореферати: 03.00.09 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-944 Author: Чоршанбиев , Н. Э. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 45 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
4
Болаларда инсультдан кейинги эпилептик хуружларнинг клиник ва иммуногенетик жиҳатлари
Other title information: тиббиёт фанлари фалсафа доктори дис. автореферати: 14.00.13 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-943 Author: Самадов , Ф. Н. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 50 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
5
Махдуми аъзам Косонийнинг маънавий мероси ва унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни
Other title information: фалсафа фанлари фалсафа доктори дис. автореферати: 09.00.03 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-942 Author: Саматов , Х. У. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Самарқанд : , 2018. Physical description: 35 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
6
Картошкани туганаксиз ўсимталардан ўстиришга мос навларини танлаш ва технологиясини ишлаб чиқиш
Other title information: қишлоқ хўжалиги фанлари докторлик дис. автореферати: 06.01.06 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-941 Author: Санаев , С. Т. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2018. Physical description: 54 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
7
Инглиз ва ўзбек нутқ маданияти риторик аспектининг чоғиштирма тадқиқи
Other title information: филология фанлари докторлик дис. автореферати: 10.00.06 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-940 Author: Самигова , Х. Б. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2017. Physical description: 66 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
8
Фарғона ботиғи палеоген ётқизиқларининг фациал-палеогеографик ҳусусиятлари ва улар билан боғлиқ фойдали қазилмалар
Other title information: геология ва минерология фанлари докторлик дис. автореферати: 04.00.01 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-939 Author: Султонов , П. С. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2017. Physical description: 57 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
9
Ҳақиқатга ўхшашлик нисбати статистикаси учун асимптотик натижалар ва уларнинг баҳолаш назариясида қўлланилиши
Other title information: физика-математика фанлари фалсафа докторлик дис. автореферати: 01.01.05 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-938 Author: Нурмухамедова , Н. С. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2017. Physical description: 54 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты
10
Ўзбекистонда ўсадиган соясимон кузиния ўсимлигини фармакогностик ўрганиш
Other title information: фармацевтика фанлари фалсафа докторлик дис. автореферати: 15.00.02 Parallel title: : Volume/Part: . Uniform title: [] . . () . . . . . . Number(s) of issue: . - Standard document: Call number: АРю-937 Author: Нуридуллаева , К. Н. Corporate/Meeting name: ( ; ; ) . () Edition: = / ; , Information: Published: Тошкент : , 2017. Physical description: 45 б. : ; + Summary: Physical form / Format: Авторефераты